Biến trở 25w 100

0₫

Mô tả

Sử dụng trong board quá tải 5557


Bình luận

Sản phẩm khác