Bóng đèn D65 F18T8 Verivide

0₫

Mô tả

Artificial Daylight Lamp

Dùng cho các dòng tủ so màu Verivide CAC (CAC60-4, CAC60-5)

Nhà sản xuất: Verivide UK

Chiều dài: 600mm

Bình luận

Sản phẩm khác