Bòng đèn sấy UV 1KW- 3KW - 5KW - 6.5KW - 9.6KW - 11KW - 12KW - 18KW - 22KW

CÔNG SUẤT:

Mô tả

LECI cung cấp bóng đèn sấy UV 3KW - 5KW - 6.5KW - 9.6KW - 11KW - 12KW - 18KW - 22KW Mercury và Gallium với hãng sản xuất LECI và Lichtzen Hàn Quốc và bóng UV Trung Quốc với thông số theo yêu cầu của quý khách hàng. Bóng đèn UV 940mm 1150mm, 1200mm, 1450mm, 1478mm, 1490mm, 1557mm, 230mm,  270mm, 350mm, 460mm,Bóng đèn UV 950mm, 775mm, 778mm, 1020mm

Bóng đèn UV LECI có công dụng sấy khô mực in, sấy keo gỗ, sấy sơn, sấy gỗ, sấy chụp bản, sấy sàn gỗ, sấy tấm nhựa pvc, sấy keo ngành điện tử,...

Bóng đèn UV 1KW, bóng đèn UV 3KW, bóng đèn UV 5KW, bóng đèn UV 6.5KW, bóng đèn UV 9.6KW, bóng đèn UV 11KW, bóng đèn UV 12KW, bóng đèn UV 18KW, bóng đèn UV 22KW

Một số thông số bóng đèn sấy UV thường được sử dụng

Đèn sấy uv công nghiệp

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1KW - 3KW - Bóng UV 230mm

 • Chiều dài: L230mm
 • Công suất: 1KW-3KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Metal Halide)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1KW - 3KW - 5KW - 6KW - Đèn UV 253mm

 • Chiều dài: L253mm
 • Công suất: 1KW-6KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Metal Halide)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1KW - 3KW - Bóng đèn sấy UV 270mm

 • Chiều dài: L270mm
 • Công suất: 1KW-3KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy chụp bản
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1KW - 3KW - Bóng UV sấy công nghiệp 350mm

 • Chiều dài: L350mm
 • Công suất: 1KW-3KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1KW - 3KW - Bóng đèn sấy 260mm

 • Chiều dài: L360mm
 • Công suất: 1KW-3KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1KW - 3KW - Bóng đèn sấy UV 400mm

 • Chiều dài: L400mm
 • Công suất: 1KW-3KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 5KW - 3KW - 1KW - Bóng đèn sấy UV 460mm

 • Chiều dài: L460mm
 • Công suất: 1KW-5KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 3KW - 5KW - Bóng UV sấy 500mm

 • Chiều dài: L500mm
 • Công suất: 3KW-5KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 3KW - 5KW - 6.5KW - Bóng UV công nghiệp 550mm

 • Chiều dài: L550mm
 • Công suất: 3KW-8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 5KW - 6.5KW - 8KW - Đèn UV 620mm

 • Chiều dài: L620mm
 • Công suất: 5KW-8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 6.5KW - 5KW - 8KW - Bóng đèn UV 634mm

 • Chiều dài: L634mm
 • Công suất: 5KW-8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy 8KW - 6.5KW - 5KW - Bóng sấy UV 700mm

 • Chiều dài: L700mm
 • Công suất: 5KW-8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 8KW - 6.5KW - 5KW - Bóng UV 720mm

 • Chiều dài: L720mm
 • Công suất: 5KW-8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 5KW - 6.5KW - 8KW - Đèn UV sấy 775mm

 • Chiều dài: L775mm
 • Công suất: 5KW-8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 6.5KW - 5KW - 8KW - Bóng sấy UV công nghiệp 778mm

 • Chiều dài: L778mm
 • Công suất: 5KW-8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 8KW - 5KW - 6.5KW - Bóng sấy khô UV 800mm

 • Chiều dài: L800mm
 • Công suất: 5KW-8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal HalideGallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 6KW - 8KW - Đèn sấy UV 930mm

 • Chiều dài: L930mm
 • Công suất: 6KW-8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 6KW - 8KW - Đèn sấy UV 940mm

 • Chiều dài bóng: L940mm
 • Công suất bóng: 6KW-8KW
 • Ứng dụng bóng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 6KW - 6.5KW - 8KW - 9.6KW - 10KW - Đèn sấy 970mm

 • Chiều dài bóng: L970mm
 • Công suất bóng: 6KW-10KW
 • Ứng dụng bóng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 5KW - 6.5KW - 8KW - Bóng đèn sấy UV 1020mm

 • Chiều dài bóng: L1020mm
 • Công suất bóng: 5KW-8KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 9.6KW - 8KW - 6.5KW - 5KW - UV đèn sấy khô 1050mmm

 • Chiều dài bóng: L1050mm
 • Công suất bóng: 5KW-9.6KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 9.6KW - 5KW - 6.5KW - 8KW - Đèn UV sấy 1070mm

 • Chiều dài: L1070mm
 • Công suất bóng bóng: 5KW-9.6KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 5KW - 8KW - 9.6KW - Bóng đèn sấy khô 1100mm

 • Chiều dài bóng: L1100mm
 • Công suất bóng: 5KW-9.6KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử,sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 5KW - 6KW - 6.5KW - 8KW - 9.6KW - Bóng đèn UV sấy 1150mm

 • Chiều dài bóng: L1150mm
 • Công suất bóng: 5KW-9.6KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 9.6KW - 6KW - 5KW - Bóng đèn UV sấy khô 1200mm

 • Chiều dài bóng: 1200mm
 • Công suất bóng: 5KW-9.6KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 8KW - 5KW - 6.5KW - UV đèn sấy khô 1390mm

 • Chiều dài bóng: L1390mm
 • Công suất bóng: 5KW-8KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 11.2KW - 9.6KW - 12KW - 14KW - Bóng UV ngành in 1450mm

 • Chiều dài bóng: L1450mm
 • Công suất bóng: 11.2KW / 9.6KW / 12KW / 14KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 12KW - 11.2KW - 9.6KW - 14KW - Bóng UV sấy điện tử 1478mm

 • Chiều dài bóng: 1478mm
 • Công suất bóng: 11.2KW / 9.6KW / 12KW / 14KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 14KW - 11.2KW - 12KW - 9.6KW - Bóng đèn UV ngành gỗ 1490mm

 • Chiều dài bóng: 1490mm
 • Công suất bóng: 11.2KW / 9.6KW / 12KW / 14KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 12KW - 14KW - Đèn sấy UV ngành in 1520mm

 • Chiều dài bóng: 1520mm
 • Công suất bóng: 12KW / 14KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 14KW - 12KW - Bóng đèn ngành gỗ 1557mm

 • Chiều dài bóng: 1557mm
 • Công suất bóng: 12KW / 14KW
 • Ứng dụng của bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 12KW - 14KW - Bóng UV sấy ngành in 1570mm

 • Chiều dài bóng: 1570mm
 • Công suất bóng: 12KW / 14KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 14KW - 12KW - Bóng UV sấy ngành gỗ 1580mm

 • Chiều dài bóng: 1580mm
 • Công suất bóng: 12KW / 14KW
 • Ứng dụng bóng: Ngành gỗ, in ấn, điện tử, giày da, sấy tấm pvc, sấy sàn gỗ, sấy mực in
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động của bóng: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng của bóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)

Ngoài ra, quý khách có thể yêu cầu thông số bóng đèn phù hợp với dòng máy của mình. Một số bóng công suất lớn như bóng đèn sấy UV 18KW, bóng đèn sấy UV 22KW.

Một số dòng bóng đèn sấy UV LECI cung cấp:

 • Bóng đèn UV 1000W/ Bóng đèn UV 1KW
 • Bóng đèn UV 2000W/ Bóng đèn UV 2KW
 • Bóng đèn UV 3000W/ Bóng đèn UV 3KW
 • Bóng đèn UV 4000W/ Bóng đèn UV 4KW
 • Bóng đèn UV 5000W/ Bóng đèn UV 5KW
 • Bóng đèn UV 6000W/ Bóng đèn UV 6KW
 • Bóng đèn UV 7000W/ Bóng đèn UV 7KW
 • Bóng đèn UV 9KW
 • Bóng đèn UV 11KW
 • Bóng đèn UV 12KW
 • Bóng đèn UV 18KW
 • Bóng đèn UV 22KW

LECI cung cấp các dòng linh kiện máy UV như: Biến áp điện tử UV, Biến áp UV, Bóng đèn UV diệt khuẩn,...

Liên hệ tư vấn và đặt hàng (24/7)

Công ty TNHH LECI
Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: 02822202988
Hotline: (+84) 0938746286 (Zalo, Whatsapp)
Website: https://lecitubes.com/

Bình luận

Sản phẩm khác