Bóng đèn sấy UV LECI - Bóng UV công nghiệp

Tiêu đề:

Mô tả

LECI cung cấp bóng đèn sấy UV LECI công suất 1KW, bóng đèn sấy UV 3KW, bóng đèn sấy UV 5KW, bóng đèn sấy UV 6.5KW, bóng đèn sấy UV, bóng đèn sấy UV 9.6KW, bóng đèn sấy UV 11KW, bóng đèn sấy UV 12KW, bóng đèn sấy UV 18KW, bóng đèn sấy UV 22KW Mercury (Hg) và Gallium (Ga) , Metal Halide (Fe) với hãng sản xuất Lichtzen Hàn Quốc và bóng UV LECI với thông số theo yêu cầu của quý khách hàng. Bóng đèn UV có công dụng sấy mực in, sấy keo gỗ, sấy sơn UV, sấy dầu UV, sấy UV chụp bản, sấy keo UV ngành điện tử, sấy nhựa PVC, sấy sàn gỗ...

Bóng đèn sấy UV LECI

Bóng đèn sấy UV LECI được sản xuất chuẩn theo thông số của máy, có chất lượng hoạt động ổn định và tuổi thọ cao hơn các bóng đèn Trung Quốc trên thị trường. Đồng thời giá bóng đèn UV LECI lại rất tốt, đây là lựa chọn tối ưu dành cho quý khách hàng.

Một số thông số bóng đèn UV thường được sử dụng

Đèn sấy uv công nghiệp

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 230mm - Bóng sấy UV 230mm

 • Chiều dài: L230mm
 • Công suất: 1KW - 3KW
 • Ứng dụng: in chụp bản, in ấn, sấy uv điện tử, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV,...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Metal Halide)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 253mm - Đèn UV 253mm

 • Chiều dài: L253mm
 • Công suất: 1KW - 6KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, in lụa, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV,...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Metal Halide)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 270mm - Bóng đèn sấy UV LECI 270mm

 • Chiều dài: L270mm
 • Công suất: 1KW - 3KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, in chụp bản, in UV, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV,...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 350mm - Bóng UV sấy 350mm

 • Chiều dài: L350mm
 • Công suất: 1KW - 3KW
 • Ứng dụng:  bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, in UV, in chụp bản, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 360mm - Bóng sấy UV LECI 260mm

 • Chiều dài: L360mm
 • Công suất: 1KW - 3KW
 • Ứng dụng:  bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn UV gỗ, sấy nhựa PVC, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 400mm - Bóng đèn sấy UV LECI 400mm

 • Chiều dài: L400mm
 • Công suất: 1KW - 3KW
 • Ứng dụng: bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn UV, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 460mm - Bóng sấy UV LECI 460mm

 • Chiều dài: L460mm
 • Công suất: 1KW - 5KW
 • Ứng dụng: bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn UV, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 500mm - Bóng UV sấy LECI 500mm

 • Chiều dài: L500mm
 • Công suất: 3KW - 5KW
 • Ứng dụng: bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn gỗ, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 550mm - Bóng UV LECI 550mm

 • Chiều dài: L550mm
 • Công suất: 3KW - 8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy sàn gỗ, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 620mm - Đèn UV LECI 620mm

 • Chiều dài: L620mm
 • Công suất: 5KW - 8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy nhựa, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 634mm - Bóng UV 634mm

 • Chiều dài: L634mm
 • Công suất: 5KW - 8KW
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm PVC
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 700mm - Bóng sấy UV LECI 700mm

 • Chiều dài: L700mm
 • Công suất: 5KW - 8KW
 • Ứng dụng: bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy sàn nhựa, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 720mm - Bóng đèn sấy UV LECI 720mm

 • Chiều dài: L720mm
 • Công suất: 5KW - 8KW
 • Ứng dụng: bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy sàn gỗ, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 775mm - Đèn UV sấy UV LECI  775mm

 • Chiều dài: L775mm
 • Công suất: 5KW -  8KW
 • Ứng dụng: bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn UV, sấy keo UV, sấy dầu UV...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 778mm - Bóng sấy UV LECI  778mm

 • Chiều dài: L778mm
 • Công suất: 5KW - 8KW
 • Ứng dụng: bóng đèn sấy mực in UV, sấy keo UV điện tử, sấy sơn UV, sấy keo UV, sấy dầu UV,...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 800mm - Bóng sấy LECI UV 800mm

 • Chiều dài: L800mm
 • Công suất: 5KW - 8KW
 • Ứng dụng: sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy sơn UV, sấy keo UV, sấy dầu UV,...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal HalideGallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 930mm - Đèn sấy LECI UV 930mm

 • Chiều dài: L930mm
 • Công suất: 6KW - 8KW
 • Ứng dụng:  bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy tấm sàn nhựa,..
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 940mm - Đèn sấy khô UV 940mm

 • Chiều dài: L940mm
 • Công suất: 6KW - 8KW
 • Ứng dụng: bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy nhựa PVC,...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 940mm - Đèn sấy khô UV 950mm

 • Chiều dài: L950mm
 • Công suất: 6KW - 8KW
 • Ứng dụng:  bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy sàn giả gỗ,...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 970mm - Đèn sấy LECI 970mm

 • Chiều dài: L970mm
 • Công suất: 6KW - 10KW
 • Ứng dụng: bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn gỗ, sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury, Metal Halide và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1020mm - Bóng sấy UV LECI 1020mm

 • Chiều dài: L1020mm
 • Công suất: 5KW - 8KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ,  bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sàn nhựa, sấy sơn UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1050mm - UV sấy LECI 1050mmm

 • Chiều dài: L1050mm
 • Công suất: 5KW - 9.6KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ,  bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn UV, sấy sàn gỗ
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1070mm - Đèn UV sấy LECI 1070mm

 • Chiều dài: L1070mm
 • Công suất: 5KW - 9.6KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ, bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy dầu UV, sấy sơn,...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1100mm - Bóng sấy LECI 1100mm

 • Chiều dài: L1100mm
 • Công suất: 5KW - 9.6KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ,  bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy tấm nhựa PVC
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1150mm - Bóng UV sấy 1150mm

 • Chiều dài: L1150mm
 • Công suất: 5KW -  9.6KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ, bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, bóng đèn sấy dầu UV, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1200mm - Bóng đèn sấy LECI 1200mm

 • Chiều dài: L1200mm
 • Công suất: 5KW - 9.6KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ,  bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn UV, sấy sàn gỗ, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1390mm - UV sấy khô 1390mm

 • Chiều dài: L1390mm
 • Công suất: 5KW - 8KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ, bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1450mm - Bóng đèn UV ngành in 1450mm

 • Chiều dài: L1450mm
 • Công suất: 11.2KW / 9.6KW / 12KW / 14KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ,  bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1478mm - Bóng đèn UV sấy điện tử 1478mm

 • Chiều dài: L1478mm
 • Công suất: 11.2KW / 9.6KW / 12KW / 14KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ, bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn UV, sấy dầu UV,...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1490mm - Bóng đèn sấy ngành gỗ 1490mm

 • Chiều dài: L1490mm
 • Công suất: 11.2KW / 9.6KW / 12KW / 14KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ, bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sàn gỗ, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1520mm - Đèn sấy ngành in 1520mm

 • Chiều dài: L1520mm
 • Công suất: 12KW / 14KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ, bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy tấm nhựa UV, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1557mm - Bóng đèn sấy ngành gỗ 1557mm

 • Chiều dài: L1557mm
 • Công suất: 12KW / 14KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ, bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy tấm sàn gỗ, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1570mm - Bóng UV ngành in 1570mm

 • Chiều dài: L1570mm
 • Công suất: 12KW / 14KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ, bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn tấm sàn gỗ, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn sấy UV 1580mm - Bóng UV ngành gỗ 1580mm

 • Chiều dài: L1580mm
 • Công suất: 12KW / 14KW
 • Ứng dụng: Ngành gỗ, bóng đèn sấy mực in UV, điện tử, sấy sơn tấm sàn gỗ, bóng đèn sấy keo UV, bóng đèn sấy dầu UV...
 • 80W/cm - 140W/cm
 • Thời gian hoạt động: 1000-2000 giờ
 • Bước sóng: 320-450nm (Mercury và Gallium)
 • Hãng sản xuất: Lichtzen - Hàn Quốc, LECI - Việt Nam

Các loại bóng đèn sấy UV cung cấp:

 • Bóng đèn sấy keo UV 1KW
 • Bóng đèn sấy sơn UV 3KW
 • Bóng đèn sấy dầu UV 5KW
 • Bóng đèn sấy sơn UV 6KW
 • Bóng đèn sấy keo UV 6.5KW
 • Bóng đèn sấy dầu UV 8KW
 • Bóng đèn sấy keo UV 9KW
 • Bóng đèn sấy sơn UV 10KW
 • Bóng đèn sấy dầu UV 11KW
 • Bóng đèn sấy sơn UV 12KW
 • Bóng đèn sấy dầu UV 18KW
 • Bóng đèn sấy keo UV 22KW
 • Bóng đèn Uv chụp bản

Ngoài ra, LECI còn cung cấp các dòng linh kiện máy UV như: Biến áp điện tử UV, Biến áp UV, Bóng đèn UV diệt khuẩn,...

Liên hệ tư vấn và đặt hàng (24/7)

Công ty TNHH LECI
Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: 02822202988
Hotline: (+84) 0938746286 (Zalo, Whatsapp)
Website: https://lecitubes.com/

Bình luận

Sản phẩm khác