Bóng đèn UV Fusion 558432

Mô tả

LECI cung cấp các dòng bóng đèn UV Fusion 558432, bóng đèn UV Fusion 558434, bóng đèn UV Fusion 558394, bóng đèn UV Fusion 558474, bóng đèn UV Fusion 558494, bóng đèn UV Fusion 558472, bóng đèn UV Fusion 558492, bóng đèn UV Fusion 558432, bóng đèn UV Fusion 558474, bóng đèn UV Fusion 558431, bóng đèn UV Fusion 558437, bóng đèn UV Fusion 558454, bóng đèn UV Fusion 558439, bóng đèn UV Fusion 558412, bóng đèn UV Fusion 558491, bóng đèn UV Fusion 558497, bóng đèn UV Fusion 558471, bóng đèn UV Fusion 558477, bóng đèn UV Fusion 558498, bóng đèn UV Fusion 558478, bóng đèn UV Fusion 558438, bóng đèn UV Fusion 558475, bóng đèn UV Fusion 558495, bóng đèn UV Fusion 558493

Thông số kỹ thuật:: Bóng đèn UV Fusion 558432

 • Chiều dài: 6 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật:: Bóng đèn UV Fusion 558434

 • Chiều dài: 6 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật:: Bóng đèn UV Fusion 558494

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật:: Bóng đèn UV Fusion 558474

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật:: Bóng đèn UV Fusion 558394

 • Chiều dài: 6 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật:: Bóng đèn UV Fusion 558472

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558492

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558432

 • Chiều dài: 6 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558474

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558394

 • Chiều dài: 6 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558472

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558492

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558437

 • Chiều dài: 6 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558431

 • Chiều dài: 6 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558454

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558439

 • Chiều dài: 6 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558412

 • Chiều dài: 6 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558491

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558497

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558471

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558477

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558498

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558478

 • Chiều dài: 10 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Thông số kỹ thuật: Bóng đèn UV Fusion 558438

 • Chiều dài: 6 inches
 • Công suất: 
 • Ứng dụng: in ấn, điện tử, phơi sáng
 • Type: H electrodeless
 • Current: 
 • Thời gian hoạt động: 
 • Bước sóng:

Liên hệ tư vấn và đặt hàng (24/7)

Công ty TNHH LECI
Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: 02822202988
Hotline: (+84) 0938746286 (Zalo, Whatsapp)
Website: www.lecitubes.com

Bình luận

Sản phẩm khác