Dao cắt BULLMER

0₫

Mô tả

Dao cắt (Hình minh họa)

 Mã sốChủng loại
BULLMER TB42Blade
BULLMER B50Round Blade
BULLMER B51Round Blade
BULLMER B52Round Blade
BULLMER 113072Round Blade
BULLMER B16(069731)Blade
BULLMER B17(069718)Blade
BULLMER B11(069723)Blade
BULLMER 140 x 2,5 x 8,0(11070)Blade
BULLMER 169 x 1,5 x 7/5(102542)Blade
BULLMER 169 x 2,0 x 6,0(104155)Blade
BULLMER 169 x 2,0 x 6,0(103630)Blade
BULLMER 201 x 2,5 x 8,0(104264)Blade
BULLMER 201 x 2,5 x 8,0(100124)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(104339)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(104450)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 10/8,0(104607)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 10/8,0(105935/01411)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(103986)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(102642)Blade
BULLMER 243 x 2,5 x 8,0(104242)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(103495)Blade
BULLMER 201 x 2,5 x 8,0(103494)Blade
BULLMER 169 x 2,0 x 6,0(105934)Blade
BULLMER 201 x 2,5 x 8,0(104338)Blade
BULLMER 223 x 6 x 2.5(108065-S)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(108675)Blade
BULLMER 95*6.0*2.0(109148/108448)Blade

Ghi chú:
- Blade: Dao cắt

Bình luận

Sản phẩm khác