Dao cắt BULLMER

Mô tả

Dao cắt (Hình minh họa)

 Mã sốChủng loại
BULLMER TB42Blade
BULLMER B50Round Blade
BULLMER B51Round Blade
BULLMER B52Round Blade
BULLMER 113072Round Blade
BULLMER B16(069731)Blade
BULLMER B17(069718)Blade
BULLMER B11(069723)Blade
BULLMER 140 x 2,5 x 8,0(11070)Blade
BULLMER 169 x 1,5 x 7/5(102542)Blade
BULLMER 169 x 2,0 x 6,0(104155)Blade
BULLMER 169 x 2,0 x 6,0(103630)Blade
BULLMER 201 x 2,5 x 8,0(104264)Blade
BULLMER 201 x 2,5 x 8,0(100124)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(104339)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(104450)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 10/8,0(104607)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 10/8,0(105935/01411)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(103986)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(102642)Blade
BULLMER 243 x 2,5 x 8,0(104242)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(103495)Blade
BULLMER 201 x 2,5 x 8,0(103494)Blade
BULLMER 169 x 2,0 x 6,0(105934)Blade
BULLMER 201 x 2,5 x 8,0(104338)Blade
BULLMER 223 x 6 x 2.5(108065-S)Blade
BULLMER 223 x 2,5 x 8,0(108675)Blade
BULLMER 95*6.0*2.0(109148/108448)Blade

Ghi chú:
- Blade: Dao cắt

Bình luận

Sản phẩm khác