Dao cắt Colex

Mô tả

Dao cắt (Hình minh họa)

 Mã sốChủng loại
Colex T00418Oscillating Blade
Colex T00420Oscillating Blade
Colex T00421Oscillating Blade
Colex T00423
Oscillating Blade
Colex T00425Oscillating Blade
Colex T00428Oscillating Blade
Colex T00330Universal Single Edge Blade
Colex T00312 80°Double Edge Blade
Colex T00313 60°Double Edge Blade
Colex T00360Ten Sided Rotary Blade
Colex T00335Coroplast Blade
Colex T00336Coroplast Blade 45°
Colex T00340 V-Cut Blade
Colex T00341Bevel Blade
Colex T00212Kiss Cutting Blade
Colex T00213Kiss Cutting Blade

Ghi chú:
- Blade: Dao cắt

Bình luận

Sản phẩm khác