Dao cắt Eastman

Mô tả

Dao cắt (Hình minh họa)

Eastman Blades - AJT Upholstery Supplies

 Mã sốChủng loại
EastmanTangential Blades
Eastman Straight knife blades
EastmanWave knife blades
Eastman #80C1-39,R6E6"Round Knife Blade
Eastman #80C1-59,R4E
4"Round Knife Blade
Eastman #80C1-61,R4E 5-1/4"Round Knife Blade
Eastman #80C1-101,R5E5"Round Knife Blade
Eastman #80C1-1142-1/2"Round Knife Blade
Eastman #80C1-1232"Round Knife Blade
Eastman #80C1-141,R45#1414"Round Knife Blade
Eastman #80C1-1472-1/4"Round Knife Blade
Eastman #80C1-1492-1/4"Round Knife Blade
Eastman #R7E7"Round Knife Blade
Eastman R7-1/2"Round Knife Blade

Ghi chú:
- Blade: Dao cắt

Bình luận

Sản phẩm khác