Dao cắt Ecocam

Mô tả

Dao cắt (Hình minh họa)

 Mã sốChủng loại
Ecocam E12Blade
Ecocam E18Blade
Ecocam E25Blade
Ecocam E28Blade
Ecocam E30Blade
Ecocam E50Blade
Ecocam E70Blade
Ecocam E85Blade
Ecocam E87Blade
Ecocam E92Blade
Ecocam W30Blade
Ecocam W60Blade

Ghi chú:
- Blade: Dao cắt

Bình luận

Sản phẩm khác