Đồng hồ đo năng lượng UV

Mô tả

Sản xuất tại Đức

Đồng đo năng lượng UV được sử dụng để hiện thị năng lượng phát ra từ bóng UV, với kích thước gọn và dễ di chuyển. Đồng hồ đo năng lượng UV là một công cụ quan trọng giúp nhân viên kỹ thuật có thể kiểm tra vầ xác định được cường độ UV cũng như điều chỉnh tốc độ phù hợp

Đồng hồ LCD 3 chữ số giúp xác định được mJ/cm2 với bộ lọc UV ở góc

Chúng tôi có 2 loại công ty 

  1. Loại tiêu chuẩn (đường kính 11cm)
  2. Loại cao cấp (đường kính 13cm - được khuyến nghị nếu làm việc trong mỗi trường nhiệt độ cao và tầng suất cao, đồng thời có tích hợp lớp bảo vệ nhiệt bên ngoài)

Bình luận

Sản phẩm khác