Máng đèn đơn có chóa VeriVide F18T8 D65

0₫

Mô tả

Máng đèn đơn có chóa

Sử dụng cho bóng đèn VeriVide F18T8/D65 (EU)

Chiều dài: 120cm / 60cm / 150cm

Bình luận

Sản phẩm khác