Máy đo năng lượng LED Cure L385 EIT

Mô tả

EIT LEDCure ™ L385
Máy đo phóng xạ UV đơn kênh (băng tần) với màn hình OLED.
• Phạm vi động là 40 W / cm2
• Phạm vi hoạt động được đề xuất là 0,4-40 W / cm2
• Người dùng có thể chọn các chức năng như chế độ biểu đồ / dữ liệu
(W / cm2 và J / cm2), chế độ tham chiếu và màn hình thiết lập
chế độ
• Phạm vi hoạt động được đề xuất là 0,4-40 W / cm2
Có sẵn với EIT được cấp bằng sáng chế
Phản hồi trong một trong các băng tần EIT "L" sau đây:
• EIT L365 340-92nm
• EIT L385 361-411nm
• EIT L395 370-422nm
EIT L405 380-432nm

Bình luận

Sản phẩm khác