Tụ kích UV

0₫

Mô tả

Tụ kích UV 1-3.5KW

Sử dụng cho bóng đèn sấy UV ngành in

Bình luận

Sản phẩm khác