Tụ UV 15uf 3KV

0₫

Mô tả

Tụ dầu UV

3KV 15uf - 0 - 10 - 3 - 2

Sử dụng cho hệ thống máy sấy UV

Bình luận

Sản phẩm khác