Biến trở WX110

Mô tả

Sử dụng trong board quá tải 928


Bình luận

Sản phẩm khác